Naši dokumenti

Dokumenti


Dokument
Godišnje izvješće 2017. godina

Download u PDF formatu


Dokument
Godišnje izvješće 2018. godina

Download u PDF formatu


Dokument
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Download u PDF formatu


Dokument
Financijski izvještaji za 2017. godinu

Download u PDF formatu


Dokument
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Download u PDF formatu


Dokument
Godišnji financijski izvještaji i Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

Download u PDF formatu


Dokument
Politika privatnosti podataka

Download u PDF formatu


Odluka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka za Lekenik 2018

Download u PDF formatu


dokument
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Programska politika SOS Dječjeg sela

Download u PDF formatu


dokument
Godišnje izvješće SOS DSH za 2016. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Financijski izvještaji za 2016. godinu

Download u PDF formatu


dokument
SOS DS Lekenik - Godišnji financijski izvještaji i Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Infografika SOS Dječjeg sela Hrvatska - Zajedno za bezbrižno i sretno djetinjstvo u 2017.

Download u PDF formatu


dokument
Trogodišnja strategija 2017-2019

Download u PDF formatu


dokument
Godišnji plan Programa Dječje selo Lekenik za 2018. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Godišnji plan Programa Dječje selo Lekenik za 2017. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Financijski izvještaj za 2015. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Godišnje izvješće SOS DSH za 2015. godinu

Download u PDF formatu


dokument
Etički kodeks SOS DSH (2017)

Download u PDF formatu


dokument
Politika zaštite djece SOS DSH (2008)

Download u PDF formatu


dokument
Politika zaštite djece - na jeziku primjerenom djeci

Download u PDF formatu


dokument
Priručnik organizacije SOS DSH (2003)

Download u PDF formatu


dokument
Smjernica za sprječavanje prijevara i korupcije (2010)

Download u PDF formatu


dokument
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Download u PDF formatu


dokument
Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga

Download u PDF formatu


dokument
Obiteljski zakon (2015)

Download u PDF formatu


dokument
Zakon o radu (2014)

Download u PDF formatu


dokument
Zakon o socijalnoj skrbi (2014)

Download u PDF formatu


dokument
Zakon o volonterstvu

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Katalog informacija

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Koordinator volontera

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Pravilnik o volontiranju

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Prigovor žalbi

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Prigovori i žalbe

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Prijem i otpust

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Službenik za informiranje

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik statut

Download u PDF formatu


dokument
Lekenik - Ustrojavanje kataloga informacija

Download u PDF formatu